Het is met een logica van complementariteit, dat “ACE Touch International” een technisch multidisciplinair studiebureel ACE.BET heeft ontwikkeldom de verschillende belanghebbenden van de sector openbare gebouwen & openbare werken te begeleiden in de opbouw van hun projecten.

Onze ingenieurs en architecten zullen u begeleiden in de opbouw van de verschillende technische studies, zowel architectonisch als stedenbouwkundig. Onze dienstverlening bevat consulting, documentenbeheer, totaalstudie tot voltooiing van uw projecten. Daarbij horend: plan ontwerp, van schets tot plan van uitvoering; verder de realisatie van volledige studies, volledige bedrijfslastenboeken, (documenten in verband met bijzonder bestek, opmetingen….) . Vergelijkingen van prijs reducties in functie voor bedrijfskeuze – inhoudend:

  • Studie van schets
  • studie van voorontwerp
  • Studie van definitief voorontwerp
  • Studie van samenvatting voorontwerp
  • Project studie
  • Bijstand voor ondertekening voor werken
  • Studie van uitvoering

En tot & met de plannen “as-built” / “zoals gebouwd”

Het geheel van de projecten, hun diverse pakketten & stappen kunnen bewerkt worden naar modellen en maquettes met programma REVIT – BIM zoals zichtbaar hier :  ( link naar BIM .. Bouwwerk Informatie Modellen)

Deze top dienstverleningen kunnen gerealiseerd worden door onze zorgen voor de totaliteit der  pakketten  van het studiebureel, en volgen de nationale & internationale inherente normen.